За нас

Разположено е в югозападната част на Ловешка област, върху територията на община Троян и е разположено на северните склонове на Централна Стара планина. На север и запад граничи с ДГС „Лесидрен”; на изток и юг с ДГС „Троян”. Територията му обхваща  землището на с.Борима, с.Старо село и с. Голяма Желязна.