19.08.2015г.- Утвърдена със заповед цена за директна продажба на дърва за огрев за физически лица за 1пр.м3: 30,00лв /без ДДС/- за твърди широколистни и 24,00лв /без ДДС/- за иглолистни
Временни горски складове:
ДГС"Борима"
Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
с. Борима, ПК 5672, обл. Ловеч
ул. „Девети септември” №14
Контакти тел.: 0670 6 22 98
факс: 0670 6 22 98
email: dgsborima@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн